• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Informace COVID-19

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT, MZ, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Státního zdravotního ústavu.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních - virucidních prostředků. Prosíme rodiče, aby vybavili děti jednorázovými kapesníky. Žáci, kteří jeví známky akutních respiračních onemocnění (kašel, bolest v krku, teplota nad 37 °C), nechť zůstanou doma do vymizení příznaků. To se týká jak těch, kteří pobývali v zasažených oblastech, tak i ostatních.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod. Všem doporučujeme zlepšit návyky osobní hygieny, zvláště mytí rukou po příchodu do školy a před jídlem, kýchání do jednorázových kapesníků. Taktéž aplikovat obecné prostředky na zlepšení zdravotního stavu a imunity (dostatek vitamínů C a B, dostatek tekutin, dobrý spánkový režim, pohyb na čerstvém vzduchu apod.).

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

V případě nových skutečností budete informováni.

Děkujeme všem za podporu a pochopení.

Alice Běhounková
 

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin, infolinka Hygienické stanice hlavního města Prahy telefon: 773 782 856, 773 782 850. Linka je v provozu od 9 do20 hodin.