• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Dotazník pro rodiče - prosíme vás o vyplnění

Vážení rodiče,

je to již dva týdny, kdy byly na základě rozhodnutí vlády uzavřeny všechny školy. Díky tomu probíhá výuka v distanční podobě za nezbytné aktivní účasti právě Vás. Leží na Vás konkrétní práce s Vaším dítětem, které často určitě nemůže nebo nechce pochopit, co je to za prázdniny, když má doma pracovat a odevzdávat úkoly "na dálku". Velmi si vážíme toho, s jakým nasazením zvládáte svůj nynější nelehký úděl za situace plnění svých běžných pracovních povinností. Moc děkujeme.

Zajímá nás proto, do jaké míry jsou pro Vás zadání práce od nás učitelů srozumitelná a realizovatelná, příp. u starších dětí kontrolovatelná. Obracím se na Vás proto se žádostí o vyplnění dotazníku na níže uvedeném odkazu. Jeho výsledky jsou pro nás důležité pro další případné změny a úpravy současného nestandardního vyučování.

Od příštího týdne plánujeme pro žáky II. stupně vytvořit kurzy v rozhraní Classroom ve všech naukových předmětech, do kterých budou žáci pozváni jednotlivými vyučujícími. Následně se chystáme v některých předmětech i k videosetkáním, tj. on-line výuce.

S díky a přáním hodně zdraví a energie do dní příštích
Alice Běhounková

DOTAZNÍK ZDE: https://forms.gle/L5oogCcHBFkq7StM9