• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Jak probíhá online výuka v Integrálu?

Vážení rodiče, milí žáci!

Děkujeme vám za vaši pracovitost a nasazení při úkolech v rámci výuky na dálku. Je to pro nás všechny nestandardní situace, a proto bychom na základě nových zkušeností a zpráv od vás, některé věci rádi upřesnili.

 

Online porada a zpětná vazba z dotazníku

Po dvou týdnech "nouzového režimu" se všichni učitelé sešli na online poradě, aby zhodnotili výuku v jednotlivých předmětech. Formou dotazníku jsme předtím zjišťovali od žáků a jejich rodičů, jak rozumí zadání, jestli výuku zvládají, s čím mají problémy a co by jim pomohlo. Děkujeme za odpovědi, zvláště pak za spontánní zpětnou vazbu v závěru formuláře.

 

Povinné online hodiny v Google Meet a samostatné úkolyna Google Classroom

Nově zavádíme téměř ve všech naukových předmětech II. stupně a ve 2. ročníku zadávání samostatných úkolů v Google Classroomech.

Postup pro přihlášení je:
1) jdi na: https://classroom.google.com
2) přihlas se školním google účtem s koncovkou @skolaintegral.cz (školní účet a heslo poslal třídní učitel rodičům)
3) vpravo nahoře jdi na +
4) zapiš se do kurzu pomocí kódu kurzu; takto přidáš i další kurzy (seznam kódů do jednotlivých kurzů má v mailu rodič od třídního učitele);
Je nutné hlásit se do Google Classroom školními údaji, jinak nemusí vzdělávací prostředí fungovat v plném rozsahu.

Někteří vyučující vyzkouší v příštím týdnu i online hodiny pro 6. - 9. ročník v Google Meet. Účast na této výuce je pro žáky povinná a bude vždy dopředu domluvena na přesný den a čas. Věříme, že umožníte svým dětem online výuku sledovat, i když máte doma omezený počet PC stanic s wifi připojením. Děkujeme.

Jen malé procento zadání na II. stupni má ještě podobu z počátků domácí výuky – ta najdete stále na školním webu pod názvem Studijní materiály. Naopak v 1., 3., 4. a 5. ročníku se zadávání úkolů a způsob domácí výuky nemění.

 

Zaměření výuky, její hodnocení

Těžiště domácí výuky přesuneme na předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky; důraz bude kladen na procvičování a opakování učiva. V ostatních naukových předmětech (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, prvouka, přírodověda, vlastivěda) budou zadávány úkoly s delším časem na vypracování. Ve výchovných předmětech (výtvarná výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství) již nebudou na základě doporučení MŠMT nové práce zadávány. Podmínkou je však odevzdání práce současné podle pokynů vyučujících.

Vaši práci nyní nebudeme hodnotit známkou, budeme vám poskytovat zpětnou vazbu jinou formou (slovní komentář, popis správného postupu, rozbor chyb, zveřejnění správných výsledků úkolů učitelem, body apod.).Budeme však důsledně dbát na včasnost odevzdávání splněných úkolů stejně jako ve škole.

 

Co deváťáci?

Nezapomeňte na psaní své absolventské práce podle pokynů konzultantů. Dodržujte termíny jednotlivých konzultací s nimi a plnění zadaných postupných kroků. Nepodceňujte pravidelnost, ať se nedostanete do časové tísně! Nikdo zatím neví, jak to bude s obhajobami vašich prací, ale písemnou verzi odevzdávat budete určitě.

Vy, kteří se hlásíte na maturitní obory středních škol, pracujte na přípravě na přijímací zkoušky. Využijte i online lekcí dle doporučení vyučujících. Nyní máte dostatek času i energie. Pokud potřebujete konzultovat, obraťte se na své učitelky a učitele.


Konzultace se školní psycholožkou, time management

Některým žákům dosud dělá problém time management nebo si s nastalou situací nevědí rady. K dispozici je tedy naše školní psycholožka na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , která může žákům a jejich rodičům poradit, jakým způsobem si naplánovat práci na jednotlivých úkolech, jak zvládat stres, ke kterému u někoho tento odlišný způsob výuky, denního režimu a vůbec jiného fungování ve společnosti, může vést.

 

Samozřejmě záleží především na vás, nakolik se s námi budete udržovat ve školní kondici. Je ale jasné, že po návratu do školy toho času na výuku nebude mnoho.


Držme si všichni palce, pomáhejme si vzájemně, komunikujme spolu!

Váš Integrál