• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Dotazník pro rodiče II - prosíme o vyplnění

Vážení rodiče,

před třemi týdny jsme se na Vás obrátili s prvním dotazníkem, ve kterém jsme chtěli zmapovat, do jaké míry jsou pro Vás zadání práce od nás učitelů srozumitelná a realizovatelná, příp. u starších dětí kontrolovatelná. Moc děkujeme za Vaše názory a i za komentáře, které jste poznamenali na závěr celého formuláře. Většina z nich nás velmi potěšila a nabila nás další potřebnou energií.

Od 30. 3. jsme zavedli pro žáky II. stupně slíbené kurzy Classroom ve všech naukových předmětech. O týden později se k nim přidala i 5. třída. Věříme, že se domácí práce a její odevzdávání pro žáky i pro Vás rodiče zpřehlednila a zjednodušila.

Od začátku dubna jsme začali s videokonferencemi. Pozadu nezůstaly ani vyučující I. stupně, které ke komunikaci s dětmi i rodiči využívají WhatsApp nebo Skype. I žáci všech ročníků II. stupně se v současné době setkali v rozhraní Google se svými třídními minimálně jednou při třídnické hodině. Zahájena byla i online výuka z českého jazyka, matematiky a fyziky (chemie). V dalších týdnech chceme tyto předměty vyučovat i nadále, ale již v pravidelných časech jedenkrát týdně. Výuka Č a M zvláště u mladších žáků II. stupně bude koncipována jako půlená tak, jak je obvyklé i při běžném školním provozu. Každý týden se i nadále budou setkávat se „svými“ třídami i třídní učitelé. Chceme tím podpořit vzájemnou komunikaci a sdílení.

Zajímá nás, jak hodnotíte inovovanou podobu distanční výuky nyní. Obracím se na Vás proto o vyplnění dalšího dotazníku. V něm nás ale zajímá i dostupnost výpočetní techniky pro online výuku, která je důležitá pro účelnost případného rozšíření výuky prostřednictvím videokonferencí.

Děkuji Vám za vyplnění a přeji zdraví fyzické i duševní

Alice Běhounková

DOTAZNÍK ZDE: https://forms.gle/q1V6KJcq1Bzeygai7