• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Ředitelský občasník

Vážení rodiče, milí žáci,

ani k dnešnímu dni se na nouzovém stavu nic nemění. Školní budovy zůstávají nadále pro žáky uzavřeny i dle Usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020. Výuka je proto stále realizována ve všech naukových předmětech distančním způsobem podle pokynů vyučujících.

Školní google účty

Všichni žáci, kteří využívají G učebny, mají svůj ŠKOLNÍ google účet (končí @skolaintegral.cz) a tudíž možnost i video setkání. Na ta a také do G učeben je ale třeba se hlásit právě tímto školním účtem, protožepřihlášení osobními účty způsobuje zbytečné provozní problémy (nefunguje sdílení souborů, funkční odkazy na meety, atd.). Proto budou nejpozději k  4. 5. 2020 osobní účty z G učeben odstraněny a ponechány pouze účty školní. Login a heslo všem rodičům pro jejich děti jednotlivě posílal/a mailem před měsícem třídní učitel/učitelka. Pokud bude potřeba znovu kód k nějaké učebně, najdete ho v mailu také od třídní/ho učitelky/učitele poslaného koncem března.

Systém distančního vzdělávání samozřejmě působí velké komplikace Vám, rodičům, ale věřím, že se systém podařilo vyladit tak, aby se dětem i rodičům dostalo co největší podpory od nás pedagogických pracovníků. Stále ale platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele nebo přímo na vyučující prostřednictvím školního mailu (adresy viz https://www.skolaintegral.cz/osobni-rozvrhy.html). Víme a jsme rádi, že Vám, rodičům záleží na vzdělávání Vašich dětí. I vyučující sledují, jak se jednotliví žáci zapojují do distanční výuky a snaží se podávat každému na každý odevzdaný úkol kvalitní zpětnou vazbu. Pokud se stane, že se některý žák opomene zapsat do G učeben a výuku tak nemůže absolvovat, bude o tom rodič vyrozuměn. 

Fungování školy od 25. 5.2020

Částečná změna by měla nastat pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020, kdy by mělo dle deklarovaných vládních opatření dojít k možnosti zavedení dětských skupin. Tím by byl zajištěn dohled nad dětmi rodičů, kteří potřebují zajistit péči o své děti vzhledem k plnění pracovních povinností. Zatím nejsou k činnosti dětských skupin zcela jasně stanovena pravidla, tudíž neumíme přesně určit kapacitní možnosti, provozní dobu, jak to bude se stravováním apod. Jakmile budeme vědět víc, dostane se i Vám neprodleně těchto informací.

Služby ŠPP

Žáci i rodiče mohou v případě potřeby stále využít psychologické pomoci školní psycholožky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo speciálně pedagogické pomoci na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kromě konzultací Vám mohou obě kolegyně rovněž předat kontakty na organizace a odborníky, kteří v současnosti poskytují služby online a zdarma. Tyto odkazy a mnoho dalšího najdete i v jimi nově zprovozněném „Online školním pedagogickém pracovišti“. O přístupu do něho jste byli v minulém týdnu informování mailem. Speciálně pro žáky 4. - 9. ročníku je pak určen obdobný online prostor s názvem „Školní psycholožka a speciální pedagožka SoZŠ Integrál online“.

Absolventské práce

Online hodina semináře z ČJ proběhne příští týden ve středu 6. 5. od 11:00. Odkaz na meet obdržíte, stejně jako všichni žáci, e-mailem.

Je důležité, aby se deváťáci do meetu připojili. Kolegové jim předají informace ke kapitole závěr a k dokončení celé práce. Také zopakují s žáky pravidla přímé a nepřímé citace a formální úpravy práce. V hodině bude prostor pro dotazy. K hodině je zapotřebí, aby žáci měli svoji absolventskou práci "po ruce" nebo v počítači.

Zápisní lístky

Potvrzení zápisních lístků žákům 9. ročníku při přijetí na SŠ je možné každé pondělí nebo středu od 10 do 16 hodin. Prosím jen o předběžnou domluvu mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Ozdravné pobyty

Jsou zrušeny všechny zotavovací akce plánované na závěr školního roku. Některé z nich, týkající se I. stupně, byly přesunuty na začátek nového školního roku. Nebude se konat ani zahraniční výjezd do Itálie. Vratku zálohy řešíme v současné době s CK za aktivní účasti rodičů plánovaných účastníků.

V případě dotazů či jakýchkoliv problémů mne neváhejte kontaktovat na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . V pondělí a ve středu, vždy od 10 do 16 hodin mě můžete zastihnout i v budově školy, a to osobně nebo telefonicky na 224 253 470.

Zdravím všechny členy našeho školního společenství a přeji pevné zdraví a klidnou mysl.

Alice Běhounková