• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Provoz ZŠ Integrál do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

zde naleznete dokument vydaný MŠMT 2. 5. 2020 "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020”.

Z tohoto dokumentu vycházíme při zpracování specifických podmínek na naší škole.

První skupinou žáků, která se vrátila do prostor školy, jsou žáci 9. ročníku, kteří se dobrovolně připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Jejich rodičům byly zaslány podrobné pokyny koncem minulého týdne. Termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory stanovilo MŠMT na pondělí 8. 6. 2020. Tyto testy, které připravuje organizace řízená přímo ministerstvem školství, by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Budou však psány pouze v jednom termínu.

Od 25. května bude umožněno navštěvovat školu i žákům 1. stupně. Docházka nebude pro tyto děti až do konce školního roku povinná, jen dobrovolná.  Rodiče budou muset před umístěním dítěte do školní skupiny podepsat čestné prohlášení (viz dokument MŠMT). Při rozhodování, zda mají do školy děti přijít, je nutné zvážit, zda nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou ohroženou koronavirem.  Do školy musí žáci přijít s vydezinfikovanými - vypranými a přežehlenými - rouškami (minimálně dvěma – jednu jako náhradní by měli mít v sáčku nebo eurosložce). Děti ve škole budou rozděleny do pracovních skupin, jejichž složení se nesmí až do 30. 6. 2020 měnit. Skupiny nesmí být spojovány ani v případě minimální účasti dětí některý den. Odpolední činnost dětí bude probíhat ve stejných skupinách a ve stejné místnosti jako dopoledne. V pobytu na školním hřišti (jediná možnost pobytu mimo školní budovu) se skupiny musejí střídat. Školní stravování bude umožněno. Podrobné informace obdrží rodiče do 15.5.

Pro první i druhý stupeň zůstává jako základ stale vzdálená výuka. U druhého stupně základních škol (kromě žáků 9. tříd, připravujících se nyní na přijímací zkoušky) MŠMT stále počítá s dosavadní podobou výuky až do konce školního roku.  

Vše se samozřejmě může změnit podle aktuální epidemiologické situace.

Ke klasifikaci na konci školního roku vydalo ministerstvo školství vyhlášku, která určuje zásady hodnocení. Budeme při něm především vycházet z výsledků práce žáků získaných v 2. pololetí v době do uzavření škol. Podpůrnou roli budou mít i aktivita žáků při distančním vzdělávání a hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

 

V Praze dne 12. 5. 2020

Alice Běhounková, ředitelka školy