• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Informace pro rodiče žáků II. stupně, kteří nastoupí do SoZŠ Integrál ke dni 8. 6. 2020

 Vážení rodiče, milí žáci,

vláda 30. 4. 2020 schválila usnesení, podle kterého bude od 8. 6. možná osobní přítomnost ve školách i žáků II. stupně, a to za účelem individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazujícího na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Níže naleznete konkrétní informace o organizaci této specifické výuky na naší škole.

ORGANIZACE VÝUKY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ NA SoZŠ INTEGRÁL

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 do konce školního roku (datum bude upřesněno po třídních schůzkách), a to vždy ve dvou dnech – v pondělí + ve středu nebo v úterý + ve čtvrtek.

Rozvrh jednotlivých tříd Vám byl zaslán e-mailem, který jste nám poskytli ke komunikaci.

 

Žáci v rouškách se zakrytým nosem a ústy mohou do školy volně přicházet od 9:00 do 9:15. Prosíme o využití celé této doby, aby nedocházelo k hromadění se a zdržování žáků u vchodu. Výsledkem by bylo jen zbytečné zdržení začátku dopoledních činností a stres dětí.

 

Každý žák dostane školou zakoupený ochranný štít pro zvýšení bezpečnosti z hlediska možného přenosu nákazy. Ten bude používat jen v učebně. Štít si žák vždy před odchodem ze školy vydezinfikuje a ponechá v učebně na předem určeném místě.

 

Vzdělávací aktivity zajišťují vyučující II. stupně podle předem stanoveného rozvrhu. Ti také rozhodují o délce jednotlivých „vyučovacích“ hodin. Ve škole totiž nezvoní, aby mohl být zajištěn bezpečný pohyb žáků při přesunech na WC a zamezilo se hromadění žáků, které je z hygienického hlediska rizikové.

 

Náplní je zejména opakování a procvičování učiva ze základních předmětů, mnohdy s využitím materiálů zadávaných distančně v G učebnách. V případě, že budou vyučující pro žáky v rámci distanční výuky organizovat online setkání, bude účast umožněna i žákům, docházejícím do školy.

 

Dopolední program končí ve 13:10 nebo 13:30. Žáci, kteří nevyužijí možnosti oběda, odcházejí domů. Případný doprovod zákonných zástupců na ně čeká ve vestibulu školy a přebírá si je od pana školníka. 

 

STRAVOVÁNÍ

Přihlášení žáků ke stravování je nutné min. jeden den předem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky na 224 253 470 (pí Vostřezová).

 

Vzhledem k tomu, že za březen mají všichni přeplatky, nebude se stravné za červen platit.

 

Svačiny budou dodávány přihlášeným žákům do učeben ve formě balíčku.

 

Oběd bude vydáván ve školní jídelně jednotlivým školním skupinám okamžitě po ukončení výuky, tj. ve 13:10, příp. 13:30.

 

Před vstupem do jídelny si každý žák vydezinfikuje ruce. Při zachování rozestupů si žáci u okénka vyzvednou jídlo. Pak usednou na vyznačená místa u stolu, kde budou mít již připravené příbory a pití. Strávníci si sami nápoje a příbory neberou. Polévku nalévá personál jídelny na vyžádání. Roušku si žáci odloží pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Použité nádobí vracejí žáci u okénka jako obvykle.

 

V Praze dne 3. 6. 2020

Mgr. Bc. Alice Běhounková, ředitelka školy