• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Informace o výuce od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8.10.2020 rozhodla vláda ČR o střídavé výuce pro žáky II. stupně základních škol. SoZŠ Integrál je však škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, a proto pro ni platí výjimka uvedená v opatření MŠMT. Pro naše žáky II. stupně se proto od pondělí 12.10.2020 NIC NEMĚNÍ a pokračují v prezenční výuce podle stávajícího rozvrhu jako dosud. Jediné, o co přijdou ŽÁCI 3. A 4. TŘÍDY, je plavání z důvodu uzavření umělých koupališť, mezi která patří i plavecké bazény. Plavecký kurz je zrušen zatím v pondělí 12.10. a 19.10.2020.

V čem se musíme podřídit usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1, je zájmové vzdělání, tj. kroužky. Od pondělí 12.10.2020 proto rušíme kroužky s výjimkou hry na kytaru, kdy jde o povolenou individuální výuku. Věříme, že toto opatření bude trvat jen do 30.10.2020. Pro případné vracení peněz za neuskutečněné hodiny platí pravidla nastavená v červnu 2020.

Z důvodu usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 2, ve kterém se zakazuje poskytování služeb osobám ve věku 6 –18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost, musíme bohužel pozastavit na období 12.10.- 30.10.2020 i činnost několika útvarů nadstandardní péče – konkrétně arteterapie, canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Naopak speciální náprava, grafomotorika, logopedie a program MAXÍK budou zachovány beze změny, neboť jsou nedílnou součástí výuky nebo se jedná o individuální výuku (jeden učitel na jednoho žáka). Pro případné vracení peněz za nerealizované lekce platí pravidla nastavená v červnu 2020.

Nepatrné změny se mohou dotknout i školního stravování. Od 9.10. může být ve školní jídelně u jednoho stolu totiž jen čtveřice strávníků s rozestupem 1,5 m mezi stoly. Z důvodu toho se zmenšila kapacita školní jídelny a byl upraven rozvrh výdeje obědů.  

Na dny 26.10 a 27.10. stanovilo MŠMT ČR volné dny. Žákům je v této době zakázána osobní přítomnost ve škole. Volno budou mít tak žáci od pondělí 26.10. do pátku 30.10. (29.-30.10. jsou podzimní prázdniny).

Informace MŠMT s odkazy na jednotlivá aktuální usnesení vlády ČR naleznete na webových stránkách školy.

S přáním klidného víkendu a díky za pochopení

Alice Běhounková