• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Obnova provozu školy od 18. 11. 2020 - informace pro rodiče a žáky

Informace z MŠMT ke stažení (PDF)

REŽIM VÝUKY

Výuka v týdnu 18. - 20. 11. 2020

I. stupeň

- výuka každý den od 8:30 do 11:50

- grafomotorika ve středu a v pátek beze změny s výjimkou 3. tř., která má lekci v pátek až 5. vyučovací hodinu

- speciální náprava odpadá z důvodu nepřítomnosti speciální pedagožky

- zachovány jsou individuální formy zájmové činnosti (hra na kytaru) a nadstandardní péče (logopedie, MAXÍK, setkání se školním psychologem)

II. stupeň

- výuka každý den do 12:40

- jedinou výjimkou bude seminář z ČJ 9. třídy – všichni žáci 9. třídy ho absolvují online na známém odkazu od 14:30 (nutné vybavení – učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu)

- speciální náprava odpadá z důvodu nepřítomnosti speciální pedagožky

- zachovány jsou individuální formy zájmové činnosti (hra na kytaru) a nadstandardní péče (logopedie, setkání se školním psychologem)

 

Výuka od 23. 11. 2020

- vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu včetně odpolední výuky a doučování

- zachovány jsou individuální formy zájmové činnosti (hra na kytaru) a nadstandardní péče (logopedie, individuální speciální náprava, setkání se školním psychologem)

- v intencích pravidel stanovených zatím jen MŠMT o možnosti provozu školního klubu za podmínky zachování homogenity skupin podle tříd uvažujeme o znovuobnovení zájmových kroužků a skupinových forem nadstandardní péče v upraveném režimu – o něm Vás budeme informovat do 21. 11. 2020

 

Obecná pravidla k výuce platná pro I. i II. stupeň

- trvá zákaz zpěvu – při Hv bude proto pozornost věnována i nadále jiným aktivitám v rámci osnov

- trvá zákaz sportovních činností – pro nemožnost využívat nasmlouvané tělocvičny v okolních školách bude na I. stupni Tv v podobě vycházek, na II. stupni připravujeme náhradní variantu za odvolanou výuku, která ji nahradí v plném časovém rozsahu (informace o ní poskytnou vyučující Tv)

- děti si vzhledem ke smysluplné nutnosti pravidelného větrání, a to nejméně vždy po dobu 5 minut během hodin i přestávek, musí brát do školy mikiny

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA, DĚTSKÝ KLUB

- ranní útočiště bude k dispozici pro přihlášené žáky v obvyklé době 7:30 – 8:10 - do 20. 11. v pracovně speciálního pedagoga, od 23. 11. pak zatím opět v původních prostorech v 1. patře (učebna 4. třídy)

- školní družina - z kapacitních důvodů bohužel nelze zajistit samostatné skupiny podle tříd; pro zachování poskytování této služby všem zapsaným dětem bude proto školní družina stále do 15:30, aby nedocházelo alespoň k míchání jednotlivých skupin

- provoz dětského klubu je zachován do 16 hodin

 

STRAVOVÁNÍ

(informace i na https://www.skolaintegral.cz/zakladni-informace.html)

- v platnosti zůstává rozvrh vydávání obědů pro jednotlivé třídy nastavený od 14. 10. 2020 – jen tak je možno dodržet dosud platná pravidla pro rozestupy stolů i strávníků ve školní jídelně – je proto možné, že se i děti, které nenavštěvují školní družinu nebo dětský klub zdrží ve škole kvůli obědu

- dopolední svačiny poskytované školní kuchyní budou žáci až do odvolání konzumovat ve třídách

- stravu mohou odebírat od 18. 11. všichni žáci, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplaceno na listopad

- odhlašování obědů a svačin je možné do 9 hodin téhož dne jen v případě nemoci, v ostatních případech je třeba odhlásit stravování nejpozději den předem (telefon, mail)

 

ROUŠKY

V informacích MŠMT je i s platností od 18. 11. uvedeno, že žáci a pedagogové speciálních škol nemají za povinnost roušky nosit. Jejich nenošením se však vystavujeme situaci, že v případě výskytu osoby s pozitivním testem na COVID-19 ve škole nebo ve třídě bude přistoupeno k vyhlášení karantény. Pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy je totiž hlavním kritériem ne/nošení roušek nebo respirátorů (to se netýká štítů, šátků, šál atp.) a délka kontaktu a vzdálenost mezi osobami, které je v danou chvíli/období nemají. Nošením roušek nebo respirátorů chráníme nejen ostatní, ale hlavně sami sebe. Nejedná se tedy o příkaz, ale o prosbu. Díky za pochopení.

Pokud přišlo Vaše dítě do styku s pozitivně testovanou osobou nebo s někým, kdo vykazuje symptomy onemocnění, neposílejte ho, prosím, do školy. Navštěvují ji totiž i žáci se závažnými zdravotními problémy a se sníženou imunitou. Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a zodpovědní. 

 

DALŠÍ INFORMACE

Stále není dotčeno právo zákonných zástupců své dítě ze školy omluvit. Pak bude jeho absence brána jako běžná nemoc, na níž se nevztahuje karanténa. Žák tak bude pracovat doma podle pokynů vyučujících off-line. Tím se myslí samostudium a plnění úkolů z učebnic, učebních materiálů či pracovních listů. Online hodiny se konat nebudou, neboť celá škola byla pokyny MŠMT převedena v plném rozsahu zpět na prezenční výuku. Zadání práce bude probíhat pro žáky II. stupně přes rozhraní Google Classroom, na I. stupni dle dohody s třídní učitelkou. Případné konzultace s vyučujícími je možné si domluvit prostřednictvím mailu (adresy naleznete na https://www.skolaintegral.cz/osobni-rozvrhy.html).

Pokud by však absence žáka trvala více týdnů, upozorňuji na hrozící nebezpečí neklasifikace za II. pololetí v důsledku nedostatečných podkladů. Za ty nelze považovat jen odevzdané práce a vedení portfolia z jednotlivých předmětů. To je akceptovatelné jen v případě individuálního vzdělávání (tzv. domácího), které však nemá žádný žák naší školy povoleno.

 

UPOZORNĚNÍ – PŘIPOMENUTÍ

(na školním webu je tato informace od 10. 11. 2020)

Na pondělí 16. 11. 2020 vyhlašuji den bez online výuky. Využijte času ke splnění toho, co jste zatím nestihli a co jste možná už měli odevzdat (nebo tak máte učinit v nejbližší době).

V budově školy nebude tento den přítomna ani paní hospodářka ani žádný další správní zaměstnanec. Děkuji za pochopení.

 

 

V případě nejasností se prosím obracejte na třídní učitele nebo přímo na mne. 

Pokud možno pohodové dny a pevné zdraví.

Alice Běhounková