• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Koncepce

Koncepce

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.


Naše škola je zařazena do sítě škol od 1.2.1991, pravidelnou činnost zahájila 1.9.1991 ve školní budově pronajaté Obvodním úřadem Prahy 2. V národní síti škol podporujících zdraví je zařazena od 1.9.1992. Vzdělávací program Integrál je alternativní systém vzdělávání a výchovy určený žákům 1. - 9. ročníku.

Svou koncepcí je zvláště vhodný pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU), ale i s jinými lehčími odchylkami v individuálním vývoji. Projekt zabezpečuje základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na specifické potřeby žáků podle jejich osobitých zvláštností. K dosažení cílů stanovených projektem Integrál poskytuje škola žákům nadstandardní péči.

Škola poskytuje žákům 1. až 9. ročníku úplné základní vzdělání v rozsahu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Základem jejího působení je projekt INTEGRÁL, který alternativně řeší problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení. Poskytuje žákům komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich individuální zvláštnosti. Speciální vyučovací metody, přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a vzbuzují pocity úspěšnosti, jistoty a bezpečí. Tak lehčeji dosahují studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění.

 

integral_logo