• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Osobní rozvrhy Tomáš Vacek

Dětský klub - SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Operační program

Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 

Číslo a název výzvy

03_17_078

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo vyučování v hl. městě Praze

 

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007917

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětského klubu při SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. Dětský klub mohou využívat zákonní zástupci dětí I. stupně, kteří nemají možnost z kapacitních důvodů umístit dítě do školní družiny. Kapacita dětského klubu je 15 dětí, provozní doba ráno 7:30 - 8:10 a dále odpoledne 12:40 - 16:00.

 

 Fyzická realizace projektu

Datum zahájení:          1. 9. 2018

Datum ukončení:        30. 6. 2021

Doba trvání (v měsících): 34

 

 

 

Financování projektu

dotace č. OPZ/1.2/078/0007917

 

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

 

Celkové výdaje projektu

1 352 641,50

Dotace EU

676 320,75

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

608 688,67

Podíl poskytnuté dotace SR

Vlastní financování

Podíl vlastního financování

45 %

67 632,08

5%