• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Plán akcí

Plán akcí 2020 - 2021

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ ŠKOLY

Školní rok 2020 – 2021

ZÁŘÍ:

 

1.9.

Slavnostní zahájení školního roku – vítání nových prvňáčků

9.9.

Třídní schůzky v rouškách za účasti všech vyučujících

13.-18.9.

Ozdravný pobyt 5. třídy

14.-22.9.

Bleskový sběr – I. etapa

24.9.

Pedagogická rada – adaptace nových žáků

 

 

 

 

ŘÍJEN:

 

14.-16.10.

Adaptační soustředění pro 1. třídu

21.10

Konzultace s prodejem školních kalendářů

23.10.

Komentovaná podvečerní procházka – Malostranské zahrady, Kampa

26.-27.10.

volné dny stanovené MŠMT

29.-30.10.

Podzimní prázdniny

 

 

 

 

LISTOPAD:

 

3.11.

Den soukromého školství – online Den otevřených dveří

4.-6.11.

Seznamovací výjezd pro žáky 6. třídy

6.11.

Oslavy svátku Haloween

13.11.

Celoškolní projekt – Jsem laskavec

19.11.

Pedagogická rada – hodnocení I. čtvrtletí

31.11.-8.12.

Bleskový sběr – II. etapa

 

 

 

 

PROSINEC:

 

9.12.

Konzultace s doprodejem školních kalendářů

18.12.

Vánoční besídky, Vánoční zpívání na schodech

18.12.

Komentovaná podvečerní procházka s návštěvou vánoční výstavy

21.-22.12.

Ředitelské volno

23.12.-3.1.

Vánoční prázdniny

 

 

 

 

LEDEN:

 

13.1.

Třídní schůzky spojené s knižním veletrhem

21.1.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace - 19.1.)

28.1.

Vysvědčení

29.1.

Pololetní prázdniny

 

 

 

 


 

 

ÚNOR:

 

5.-6.2.

Přespání ve škole pro žáky 1. - 5. třídy

7.-12.2.

LVK – pro 7. - 9. třídu – Janské Lázně

22.-28.2.

Jarní prázdniny

 

 

 

 

BŘEZEN:

 

8.-15.3.

LVK – pro 7. - 9. třídu – Janské Lázně

10.3.

Konzultace

17.3.

Den otevřených dveřípro předškoláky

 

Beseda s absolventy pro žáky 9. třídy

 

Vyšetření Kariérového poradenství u žáků 8. tř.

 

 

 

 

DUBEN:

 

1.-2.4.

Velikonoční prázdniny

6.,7.4.

Zápis do 1. třídy

15.4.

Pedagogická rada – hodnocení III. čtvrtletí

 

Jednodenní výlet do Německa pro žáky 7.-9. třídy

 

 

 

 

KVĚTEN:

 

12.5.

Konzultace

19.5.

Exkurzní den pro žáky 1. – 9. třídy

19.5.

Škola hrou pro budoucí prvňáčky + informativní schůzka pro rodiče

21.-28.5.

Bleskový sběr – IV. etapa

27.5.

Výlet za odměnu

 

Oslavy 30. výročí školy

 

 

 

 

ČERVEN:

 

7.-9.6.

Obhajoba výstupních prací žáků 9. tř.

16.6.

Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.

16.6.

Závěrečné třídní schůzky

22.6.

XIV. ročník síťové hry TRACKMÁNIE

18.6.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace 18.6.)

23.-25.6.

Ozdravné pobyty žáků

30.6.

Vysvědčení

 

 

 

 

ČERVENEC, SRPEN:

 

4.-9.7.

Vodácký putovní tábor O…

 

Týdenní příměstský kulinářský kurz

 

Týdenní příměstský kurz improvizace