• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Prvňáčci

Dětský klub - SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Operační program

Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 

Číslo a název výzvy

03_17_078

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo vyučování v hl. městě Praze

 

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007917

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětského klubu při SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. Dětský klub mohou využívat zákonní zástupci dětí I. stupně, kteří nemají možnost z kapacitních důvodů umístit dítě do školní družiny. Kapacita dětského klubu je 15 dětí, provozní doba ráno 7:30 - 8:10 a dále odpoledne 12:40 - 16:00.

 

 Fyzická realizace projektu

Datum zahájení:          1. 9. 2018

Datum ukončení:        30. 6. 2021

Doba trvání (v měsících): 34

 

 

 

Financování projektu

dotace č. OPZ/1.2/078/0007917

 

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

 

Celkové výdaje projektu

1 352 641,50

Dotace EU

676 320,75

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

608 688,67

Podíl poskytnuté dotace SR

Vlastní financování

Podíl vlastního financování

45 %

67 632,08

5%