• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

DĚTSKÝ KLUB SoZŠ INTEGRÁL

DĚTSKÝ KLUB SoZŠ INTEGRÁL

Dětský klub složí k trávení volného času našich žáků v ranních i odpoledních hodinách.

Nabídka dětského klubu má dvě podoby:

Ranní útočiště: je pro děti z prvního stupně, najdete ho v prvním patře v učebně 4. třídy s paní učitelkou Lenkou Hejlovou.

Odpolední klub: je pro děti z 5. třídy, najdete ho v prvním patře v učebně 4. třídy s paní učitelkou Lenkou Hejlovou.

 

Dětský klub je zřízen za pomoci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Tento program podporuje péči o děti na prvním stupni základních škol v době mimo vyučování v hlavním městě Praze. Díky tomuto programu je ho tedy v obou případech (ranní útočiště, odpolední klub) umožněno žákům navštěvovat ZDARMA.

 

Ranní útočiště funguje vždy od 7:30 do 8:10 hod. Hrajeme zde hry, vyrábíme, hýbeme se a čekáme na začátek vyučování.

Odpolední klub funguje vždy po skončení vyučování 5. třídy do 16:00 hod. Po dobu celého školního roku děti pracují podle celoročního tematického plánu. Program je rozdělen na relaxační, odpočinkovou i zájmovou činnost. Zahrnuje tedy, vyrábění, sportovní aktivity, hraní venkovních i společenských her, chvíle volna i tzv. tabletové a mobilní odpoledne jednou týdně. Během školního roku zažijeme několik akcí i mimo budovu školy.

Fotogalerie Dětského klubu

-> Fotografie z DK najdete ve fotogalerii školy ZDE <-

 

Dokumenty:

Přihláška do dětského klubu

Zápisní lístek do odpoledního klubu

Zápisní lístek do ranního útočiště

Monitorovací list podpořené osoby

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

 

Nejčastější otázky (FAQ)

Jak dětský klub funguje?

Má dvě podoby ranní útočiště (pro první stupeň) a odpolední klub (pro 5. třídu). Ranní útočiště je otevřené od 7:30 do 8:10 hod. Odpolední klub funguje po skončení výuky 5. třídy do 16:00 hod.

Dětský klub navštěvují v obou případech pouze děti, které jsou přihlášené.

 

Kolik za dětský klub zaplatím?

Nic, je zdarma díky Operačnímu programu Zaměstnanost. Podmínkou je ale vyplnění formulářů MPSV (viz. dokumenty výše) a jejich odevzdání v prvním týdnu zahájení docházky.

 

Co se stane, když si dítě do 16:00 hod. nevyzvednu?

S dítětem počkáme do Vašeho příchodu. Poplatek za tuto dobu činí 200 Kč za každých 30 min.

 

Kdo může dítě z odpoledního klubu vyzvednout?

Kromě rodičů mohou dítě vyzvednout pouze osoby zapsané v zápisním lístku. Jiné osobě není možné dítě vydat.

 

Kdy může dítě odcházet samo?

Pokud má dítě v zápisním lístku vyplněno, že odchází samo, může odejít pouze v čase, který je zapsán v zápisním lístku. Druhou variantou je přinést "lísteček" o uvolnění na daný den, který děti mohou kdykoliv do zásoby získat u vychovatelky klubu.

 

Co je zápisní lístek?

Každé dítě, zapsané v odpoledním klubu, musí mít řádně vyplněný zápisní lístek, podepsaný zákonným zástupcem dítěte.

Ke stažení ho najdete na webových stránkách školy ve složce dětský klub nebo si ho můžete vyzvednout přímo v odpoledním klubu.

Pro každý školní rok se vyplňuje nový zápisní lístek, který by měl být odevzdán v prvním týdnu zahájení docházky.

 

Jaká je organizace v klubu?

Během týdne děti navštěvují mnoho kroužků a terapií. Proto program přizpůsobujeme těmto aktivitám. Zbytek času je určen pro plnění celoročního plánu, tvořivou činnost, sportovní aktivity i volnou hru.

 

Využívá klub hřiště?

Školní hřiště využíváme s ohledem na počasí, časový plán klubu i ostatních tříd a momentální situaci ve skupině.