• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Pro uchazeče

Pro uchazeče

Na SoZŠ Integrál přijímáme kromě prvňáčků i žáky do vyšších ročníků dle volné kapacity. Tu vám rádi sdělíme na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Upozorňujeme však, že naše zařízení je školou zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona a při přijímání žáků musíme vyhovět plně dikci zákona (viz. dále)

 

Proč si vybrat Integrál?

- maximálně 10 až 15 žáků ve třídě (v 1. a 2. třídě maximálně 8 žáků)

asistentky pedagoga ve všech třídách I. stupně

- klasifikace formou slovního hodnocení v 1. a 2. třídě, v ostatních ročnících s ohledem na individuální potřeby žáků

- působení druhého učitele z II. stupně v hodinách ČJ, AJ a M v 5. třídě

- dělení tříd II. stupně na malé skupiny při výuce ČJ, AJ, M, Ch a F

- kompletní školní poradenské pracoviště:

    - poradenská, diagnostická a terapeutická péče školního psychologa

    - nápravná a logopedická péče speciálního pedagoga, programy KUPOZ, MAXÍK

    - vlastní interaktivní programy primární prevence rizikového chování pro jednotlivé třídní kolektivy

    - úzká spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC, SPDM, NAUTIS, logopedické ambulance aj.)

- lekce muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, nácviku sociálních dovedností, neuro-vývojové stimulace

- obědy a dopolední svačiny, celodenní pitný režim, odběr Školního mléka a Ovoce do škol

 

Více informací získáte v článku Nadstandardní péče SoZŠ Integrál


Přijďte se k nám podívat

Navštívte naši školu a seznamte se s pracovníky vedení školy.

Nejlépe po předchozí dohodě na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , abychom se Vám mohli dostatečně věnovat.

Vhodnou příležitostí jsou i Dny otevřených dveří, které během školního roku pořádáme.

Nejbližší Den otevřených dveří se koná 17. 3. 2021 od 9 do 17 hodin.


Kritéria přijímání žáků na SoZŠ Integrál

1. Doporučení Školského poradenského zařízení (tj. Pedagogicko - psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

2. Speciální vzdělávací potřeby žáka odpovídající zaměření školy, tj. mírný stupeň vad řeči, poruchy pozornosti (ADD), lehčí smyslové vady, poruchy učení. Bez primárních poruch chování.

3. Kapacita jednotlivých tříd: V 1. a 2.třídě do 8 žáků, ve 3.třídě do 10 žáků, ve 4.třídě do 12 žáků, ostatní ročníky nejvýše 15 žáků.

4. Přítomnost dítěte u zápisu do 1.třídy, u starších žáků přítomnost u přijímacího řízení. Dostatečná míra spolupráce přijímaného.

5. Zájem rodičů o systém vzdělávání a efektivní spolupráce s vyučujícími při zkušebním týdnu.

6. Spádovost omezena na kraj Praha a Středočeský kraj.
 


Jak probíhá přijímání prvňáčků?

Po příchodu do školy se dětí ujmou starší žáci, kteří je provedou čtyřmi stanovišti. Na nich čekají pedagogové s aktivitami mapujícími klíčové kompetence – např. sluchové a zrakové vnímání, předmatematické představy, úroveň grafomotoriky, pozornost, verbální komunikaci atd. Na závěr si všechny přítomné děti společně vyzkouší úkoly zaměřené na motorické schopnosti a zúčastní se hry, ve které mohou projevit svou schopnost kooperace a sociální dovednosti. Délka zápisu se pohybuje mezi 40-45 minutami. Při zápise je vždy přítomna třídní učitelka budoucí 1. třídy, výchovná poradkyně a školní psycholožka.

Rodiče při čekání na děti vyplňují Žádost o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky. K tomu je třeba si přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě, že jste s Vaším dítětem v předškolním věku absolvovali již vyšetření na nějakém odborném pracovišti (PPP, SPC, logopedická ambulance, …), oceníme, když si přinesete zprávy z něho. Pokud máte v úmyslu požádat o odklad školní docházky, je vhodné mít s sebou již i doporučení školského poradenského pracoviště (tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny) a doporučení odborného lékaře nebo pediatra.

Zároveň upozorňujeme na to, že SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. je školou zřízenou pro žáky podle §16 odst. 9 školského zákona (viz. odkaz Pro uchazeče na této stránce). Pro vzdělávání žáků ve škole tohoto typu je potřeba získat doporučení školského poradenského zařízení (tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny). Optimální by proto bylo přijít k zápisu již s tímto doporučením nebo ho v případě přijetí dítěte doručit co nejdříve (nejpozději do 31.8.).

Pro Vaše případné dotazy bude po celou dobu k dispozici vyučující 1. stupně a zástupkyně školy. Prohlédnout si budete moci učebnice, podle kterých se žáci 1. třídy v naší škole učí, a materiály vhodné pro budoucí prvňáčky.

Výsledky zápisu se rodiče dozvědí nejprve telefonicky, a to během následujících dvou dnů. Pak teprve je jim zasíláno oficiální písemné rozhodnutí ředitelky školy, ve kterém jsou požádáni o uzavření Smlouvy o zajištění základního vzdělání.  

Zápis probíhá 6. 4. a 7. 4. 2021 od 14 do 17 hodin.

Je třeba se telefonicky objednat na (+420) 224 253 470.

 

Jak probíhá přijímací řízení do vyšších ročníků?

přijímací řízení probíhá celkem ve čtyřech kolech:

1. Úvodní rozhovor školního psychologa se zákonným zástupcem a dítětem na základě předložených zpráv z odborných vyšetření, školních sešitů, žákovské knížky apod.

2. Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dítěte školním psychologem.

3. Účast zákonného zástupce společně s dítětem na 1 vyučovací hodině.

4. Po úspěšném absolvování předchozích kroků dítě stráví samo ve škole jeden celý týden (tzn. 5 vyučovacích dní), kde se účastní školní výuky, jako ostatní žáci. Tato část přijímacího řízení je již zpoplatněna, a to částkou 1000,-Kč.

Po absolvování celého přijímacího řízení se škola i rodina rozhodují, zda dítě do SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. nastoupí. Ve kterékoli fázi lze předčasně ukončit přijímací řízení, když se jedna ze stran rozhodne, že škola není pro dítě vhodná.

Pokud je dítě na základě přijímacího řízení přijato, nastupuje do školy na tříměsíční adaptační pobyt. Po uplynutí této doby se dítě automaticky stává řádným žákem školy. Pokud ale adaptace žáka na nové školní prostředí nebude probíhat optimálně, proběhne na konci této tříměsíční lhůty jednání o možnosti ukončení vzdělávání žáka na SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.


Kde nás najdete

Sídlíme na adrese Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00

Pár minut chůze od zastávek Náměstí Míru a Jana Masaryka

Metro: zelená linka A

Tramvaj, autobus: 10, 13, 16, 22, 135

 

Kontakty

 

 

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám na (+420) 222 524 976 a 224 253 470 nebo napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Kam dál na webu Integrálu?

Doporučujeme Vám navštívit i následující stránky našeho školního webu, kde získáte důležité informace o naší škole a její filozofii.


- Koncepce SoZŠ Integrál -

- Projekt Integrál -

- Projekt Zdravá škola -

- Školní poradenské pracoviště -

- Nadstandardní péče -