• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Školní psycholog

Školní psycholog

 

Mgr. Barbora Straková

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti.

Co je mým úkolem?

 • Diagnostika intelektových schopností a osobnostních charakteristik dítěte
 • Depistáž a diagnostika specifických poruch učení u dětí (ve spolupráci se speciálním pedagogem)
 • Diagnostika učebního stylu a technik učení dítěte
 • Diagnostika sociálního klimatu třídy (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • Pomoc žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémech
 • Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémech dětí
 • Pomoc žákům i rodičům při volbě dalšího vzdělávání dítěte z hlediska specifických poruch učení (ve spolupráci s výchovným poradcem)
 • Pomoc učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky s e specifickými poruchami učení

Dále:

 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb
 • Koordinuji práci školního poradenského pracoviště, práci terapeutů a dalších odborníků
 • Podílím se na zařazování žáků do nadstandardní péče a sleduji účinnost působení nadstandardní péče na výkonnost žáků
 • Spolupodílím se na přípravě zápisu žáků do 1. tříd a na procesu přijímání nových žáků do školy
 • Poskytuji poradenskou i terapeutickou činnost zaměřenou na osobnostní rozvoj žáků
 • Poskytuji rychlou intervenční pomoc při řešení aktuálních krizových situací
 • Podílím se na adaptačním kurzu žáků 6. třídy
 • Zabývám se relaxačními technikami a technikami duševní psychohygieny
 • Vedu záznamy o vývoji a výsledcích psychologických vyšetření žáků, na vyžádání poskytuji písemné zprávy z vyšetření pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Kdy se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení
 • Když potřebujete písemné vyjádření o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření dítěte

Pedagogové:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků
 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

Kde a kdy mě najdete?

V pracovně školního psychologa v přízemí školy v uvedených konzultačních hodinách (jsou vyvěšené na vstupních dveřích), nebo po individuální dohodě kdykoli v předem dohodnutém termínu (tel.: +420 222 524 976).

Konzultační hodiny

Po 8-14
Út 8-14
St 9-15
Čt 9-14
Pá 9-13

Mimo uvedené termíny je možné si dohodnout návštěvu individuálně. tel.: 222 524 976
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript