• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Školní porad. pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování poradenských služeb ve škole. Je tvořeno školním psychologem a speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence.

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na prevenci školní neúspěšnosti žák a na péči o žáky s neprospěchem, dále na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školní poradenské pracoviště poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků do vzdělávací činnosti školy. Zabývá se rovněž kariérovým poradenstvím a prevencí sociálně patologických jevů.

Je zřizováno dle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.