• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Výchovný poradce

Výchovný poradce

 

Mgr. Olga Svobodová

Na co se při své práci zaměřuji?

Poskytuji poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům i učitelům hlavně v těchto oblastech:

 • Kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • Poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • Poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • Poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále:

 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • Zajišťuji skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytuji informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska
 • Realizuji akce školy zaměřené na profesní přípravu žáků (exkurzní dny, besedy s absolventy)
 • Zajišťuji rozmisťovací řízení žáků na střední školy
 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště i se všemi pedagogy
 • Každoročně zpracovávám tematický plán: Výchova k volbě povolání
 • Vytvářím informační nástěnky týkající se kariérového poradenství

Kdy se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování
 • Když si nerozumíte se spolužáky nebo jinými vrstevníky
 • Když máte obtíže ve vztazích s dospělými
 • Když se nemůžete rozhodnout při volbě dalšího studia.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit ve věci výchovného vedení dítěte
 • Když zjistíte, že Vaše dítě má nějaký problém a nechce o něm mluvit
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy
 • Když nevíte, jak pomoci dítěti s domácí přípravou na vyučování
 • Když potřebujete radu ohledně další profesní dráhy dítěte

Pedagogové:

 • Když řešíte výchovné problémy ve třídě
 • Když si nerozumíte s některým žákem nebo se třídou
 • Když adaptace některého žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí inspirace týkající se kariérového poradenství

Kdy a kde mě najdete?

Ve sborovně v prvním patře.

 

Materiály ke stažení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Několik rad pro deváťáky

Vzor vyplněné přihlášky (Zákonný zástupce vyplňuje stranu 1, stranu 2 vyplní ZŠ, Podává - li žák dvě přihlášky ke studiu, uvádí se na obou tiskopisech školy a obory vzdělání ve stejném pořadí!)

 

Zajímavá videa

Jak na pracovní pohovor?

zdroj: http://youtu.be/cuE_vtmeRoo