• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Speciální pedagogové

Speciální pedagogové

 

Mgr. Alena Michálková, Mgr. Bc. Alice Běhounková

Co je naším úkolem

 • Diagnostika SPU ve spolupráci se školním psychologem
 • Provádíme reedukace specifických poruch učení a řečových vad
 • Podílíme se na vřazování žáků do nadstandardní reedukační a terapeutické péče
 • Konzultujeme s žáky, rodiči i pedagogy
 • Spolupracujeme s externími organizacemi

S čím Vám můžeme pomoci?

Pro žáky:

 • Pomůžeme ti zbavit se problémů plynoucích ze specifických poruch učení
 • Poradíme ti, jak se doma připravovat, abys ve škole dobře prospíval
 • Společně najdeme vhodné řešení pro to, co tě trápí...

Pro rodiče a zákonné zástupce

 • Nalezneme společně nejvhodnější formu domácí přípravy pro Vaše dítě
 • Probereme možnosti reedukace specifických poruch učení a v domácím prostředí
 • Budeme Vás informovat o pokrocích Vašeho dítěte
 • Pomůžeme Vám nalézt vhodné cvičné materiály a kompenzační pomůcky

Pro pedagogy:

 • Poradíme se o vhodném přístupu k dítěti při výuce v různých činnostech
 • Budeme Vás informovat o pokrocích dětí v reedukacích
 • Pomůžeme najít vhodné výukové materiály
 • Poradíme při hledání optimální míry zohlednění poruch při problematických činnostech
 • Poradíme, jak praktikovat úlevy při hodnocení a klasifikaci

Kde nás najdete?

 V přízemí školy v učebně označené „Speciální pedagog-logoped“, či v 1. patře v ředitelně školy.