• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Projekt Zdravá škola

Projekt Zdravá škola

Inovovaný projekt zdravá škola ke stažení verze 2015

Vytváří příznivé prostředí školy, založené na vzájemné důvěře, pochopení, spolupráci a otevřených partnerských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči.

Posunutý začátek vyučování na 8:30 hodin, zkrácené vyučovací hodiny na 40 minut, zabezpečený pitný režim, poskytování svačinek a uplatňování relaxačních přestávkových programů prospívá harmonickému rozvoji osobnosti žáků v pohodovém školním klimatu.

Snížené počty žáků ve třídách umožňují individuální a diferencovanější přístupy vyučujících.

Dělení tříd druhého stupně v nejobtížnějších předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie).

Hodnocení a klasifikaci uplatňuje jako prostředek povzbudivé motivace. S důrazem na pozitivní aspekty výkonů žáků se užívá širší slovní hodnocení.

Odborná péče školního psychologa spočívá v poradenské, diagnostické a terapeutické péči a spolupráci s vyučujícími a se speciálním pedagogem při stanovení nápravných opatření a speciálních postupů.

Činnost speciálního pedagoga a logopeda je orientována na individuální a skupinovou speciální nápravu, individuální logopedickou péči a realizaci reedukačních programů včetně praktického výcviku rodičů.

Pravidelné ozdravné pobyty žáků ve škole v přírodě a lyžařské výcvikové zájezdy. O hlavních prázdninách příměstské kurzy pro žáky.