• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Školní družina

Školní družina SoZŠ Integrál

Školní družina má dvě oddělení:

I. oddělení: je pro děti z 1. a 2. třídy, najdete je v přízemí školy v učebně 2. třídy s paní učitelkou Danielou Brdkovou.

II. oddělení: je pro děti z 3. a 4. třídy, najdete je v 1. patře, v učebně 5. třídy, s paní učitelkou Terezou Šrámkovou.

Návštěva školní družiny je zpoplatněna částkou 2000,-Kč za pololetí, tj. 400,-Kč měsíčně (viz. Školní řád část VII.). Platby je nutné uskutečnit nejpozději do 15. září (na 1. pololetí) nebo 31. ledna (na 2. pololetí) buď přímo v kanceláři školy nebo na účet 19-2251710217/0100. Do poznámky je pak třeba uvést jméno dítěte a důvod platby.

Družina funguje vždy po skončení vyučování jednotlivých tříd do 17:00 hodin. Celým školním rokem provádí děti tematický plán. Program na každý týden najdete na nástěnce školní družiny v přízemí.

 

Nejčastější otázky (FAQ)

Jak družina funguje?

Školní družina má 2 oddělení, každé má svou učebnu. Funguje od konce vyučování do 17:00.

Ve 15:30 se obě oddělení spojují v malé družině – v přízemí školy. Družinu navštěvují pouze děti z 1. - 4. třídy, které jsou přihlášené k pravidelné docházce.

 

Kolik za družinu zaplatím?

Roční poplatek je 4000,- Kč (400,- Kč za měsíc).

Platí se v kanceláři školy vždy na pololetí.

 

Kdo může dítě z družiny vyzvednout?

Kromě rodičů mohou dítě vyzvednout pouze osoby zapsané v zápisním lístku. Jiné osobě není možné dítě vydat.

 

Kdy může dítě odcházet samo?

Pokud má dítě v zápisním lístku vyplněno, že odchází samo, může odejít pouze v čase, který je zapsán v zápisním lístku.

 

Co je zápisní lístek?

Každé dítě, zapsané ve školní družině, musí mít řádně vyplněný zápisní lístek, podepsaný zákonným zástupcem dítěte.

Ke stažení ho najdete na webových stránkách školy nebo si ho můžete vyzvednout přímo ve školní družině.

Pro každý školní rok se vyplňuje nový zápisní lístek, který by měl být odevzdán v prvním týdnu zahájení docházky.

 

Jaká je organizace v týdnu?

Volný den       

 • děti si volí činnosti dle své volby
 • pouze v tento den si mohou přinést a hrát na svých tabletech apod. (za výběr instalovaných her zodpovídají rodiče)

Tvořivý den

 • společné hraní, výtvarné a pracovní činnosti

Tematický den

 • zpracovávají se témata z celoročního plánu

Kroužky a terapie

 • mají děti většinou jeden den v týdnu

Výletní den

 • Bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci.

 

Jak funguje družina, když je výletní den?

Družina funguje standardně do 13:30, poté obě oddělení společně odcházejí mimo budovu školy nebo začíná tvořivá dílna. V této době není zajištěn jiný náhradní program. Činnost je vždy ukončena do 16:00.

 

Je účast povinná?

Účast je dobrovolná. Děti, které na výlet neodcházejí, je pak třeba vyzvednout do 13:30. Individuálně řešíme s rodiči účast dětí s ohledem na jejich sociální i fyzickou zdatnost.

 

Co je třeba na výlet?

Je třeba, aby děti měly jízdenky, Opencard nebo jiný doklad pro cestování MHD. Vstupné si platí děti samy, částka se měsíčně pohybuje kolem 300 – 400,- Kč.

 

Kdy zahajujeme výlety?

Vzhledem k adaptaci nových žáků, začínají výlety od konce měsíce října. U prvňáčků řešíme účast individuálně. Pokud má rodič možnost si dítě vyzvedávat, necháváme delší adaptační období.

 

Využívá družina hřiště?

Školní hřiště využíváme s ohledem na počasí, časový plán školní družiny a ostatních tříd a momentální situaci ve skupině.

 

Družina a domácí úkoly

Domácí úkoly děti v družině nevypracovávají. Družina je určena k relaxaci a aktivnímu trávení volného času.

 

Kde mohu najít informace o školní družině?

Veškeré informace a fotogalerie z akcí, jsou umístěny na školním webu – www.skolaintegral.cz/skolni-druzina.html. Aktualizované týdenní plány umísťujeme na naši nástěnku v přízemí školy. Informace o dětech můžete získat každý den při kontaktu s vychovatelkami.

 

Roční plán Školní družiny 2020/2021

Téma pro celý školní rok je KŘÍŽEM KRÁŽEM PO PLANETĚ.
K naplnění tématu budeme využívat všemožné techniky- výtvarné, dramatické a v ŠD II. se budou promítat dokumentární filmy. Budeme si vyprávět, hrát a společně tvořit.

Fotografie

-> Fotografie ze ŠD najdete ve fotogalerii školy <-

Videogalerie

-> Videogalerie ze ŠD najdete na youtube kanálu školy <-