• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Informace o výuce od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

i přes usnesení vlády ČR, která od středy zavírá všechny základní školy, se toto opatření netýká naší školy. Opět pro nás platí jiná pravidla, neboť SoZŠ Integrál je školou zřízenou podle §16 odst. 9 ŠZ. Ani po dnešní raní konzultaci na MŠMT, kde jsem argumentovala složitým dojížděním našich žáků a neúměrným nebezpečím přenosu obávané i běžné infekce, se nic nezměnilo. Zavřít školu nesmíme ani pro žáky II. stupně, kteří se do školy dopravují již většinou jen MHD.

Pochopitelně tím není dotčeno právo zákonných zástupců své dítě ze školy omluvit. Pak bude jeho absence brána jako běžná nemoc, na níž se nevztahuje karanténa. Žák tak bude pracovat doma podle pokynů vyučujících off-line. Tím se myslí samostudium a plnění úkolů z učebnic, učebních materiálů či pracovních listů. Zadání práce bude probíhat pro žáky II. stupně přes rozhraní Google Classroom, na I. stupni dle dohody s třídní učitelkou. Případné konzultace s vyučujícími je možné si domluvit prostřednictvím mailu (adresy naleznete na https://www.skolaintegral.cz/osobni-rozvrhy.html).

Provoz školy včetně školní jídelny, ranního útočiště a dětského klubu pokračuje beze změny. Kvůli výskytu různých respiračních problémů pro nás neznámého původu u dětí I. stupně a z obavy z jejich možného šíření, zkracujeme do 23. 10. 2020 provoz školní družiny do 15:30. Důvodem je spojování obou oddělení v této době a neúměrné zvýšení nebezpečí vzájemného přenosu virů mezi dětmi.

Dočasně zrušené zůstávají zájmové kroužky a skupinové formy nadstandardní péče.

Zároveň doporučuji, aby žáci I. stupně i při výuce a ve školní družině nosili roušky. V případě, že se objeví mezi žáky osoba s pozitivním testem na COVID-19, je pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy hlavním kritériem pro vyhlášení karantény pro danou třídu právě ne/nošení roušek i při výuce a ve školní družině/dětském klubu. Nejedná se tedy o příkaz, ale o prosbu. Díky za její vyslyšení.

Pokud přišlo Vaše dítě do styku s pozitivně testovanou osobu nebo s někým, kdo vykazuje symptomy onemocnění, neposílejte ho, prosím, do školy. Navštěvují ji totiž i žáci se závažnými zdravotními problémy a se sníženou imunitou. Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a zodpovědní.

Děkuji Vám za pochopení a věřím v lepší časy.

Alice Běhounková