• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Celý článek...

 

Dotazník pro rodiče II - prosíme o vyplnění

Vážení rodiče,

před třemi týdny jsme se na Vás obrátili s prvním dotazníkem, ve kterém jsme chtěli zmapovat, do jaké míry jsou pro Vás zadání práce od nás učitelů srozumitelná a realizovatelná, příp. u starších dětí kontrolovatelná. Moc děkujeme za Vaše názory a i za komentáře, které jste poznamenali na závěr celého formuláře. Většina z nich nás velmi potěšila a nabila nás další potřebnou energií.

Od 30. 3. jsme zavedli pro žáky II. stupně slíbené kurzy Classroom ve všech naukových předmětech. O týden později se k nim přidala i 5. třída. Věříme, že se domácí práce a její odevzdávání pro žáky i pro Vás rodiče zpřehlednila a zjednodušila.

Od začátku dubna jsme začali s videokonferencemi. Pozadu nezůstaly ani vyučující I. stupně, které ke komunikaci s dětmi i rodiči využívají WhatsApp nebo Skype. I žáci všech ročníků II. stupně se v současné době setkali v rozhraní Google se svými třídními minimálně jednou při třídnické hodině. Zahájena byla i online výuka z českého jazyka, matematiky a fyziky (chemie). V dalších týdnech chceme tyto předměty vyučovat i nadále, ale již v pravidelných časech jedenkrát týdně. Výuka Č a M zvláště u mladších žáků II. stupně bude koncipována jako půlená tak, jak je obvyklé i při běžném školním provozu. Každý týden se i nadále budou setkávat se „svými“ třídami i třídní učitelé. Chceme tím podpořit vzájemnou komunikaci a sdílení.

Zajímá nás, jak hodnotíte inovovanou podobu distanční výuky nyní. Obracím se na Vás proto o vyplnění dalšího dotazníku. V něm nás ale zajímá i dostupnost výpočetní techniky pro online výuku, která je důležitá pro účelnost případného rozšíření výuky prostřednictvím videokonferencí.

Děkuji Vám za vyplnění a přeji zdraví fyzické i duševní

Alice Běhounková

DOTAZNÍK ZDE: https://forms.gle/q1V6KJcq1Bzeygai7

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k nouzovému stavu, vyhlášeného vládou ČR k ochraně zdraví obyvatelstva v souvislosti s nákazou COVID-19 a Opatření MSMT č.j. MSMT-12369/2020-1 k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů jsme změnili koncepci zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021. Informace naleznete v článku

Celý článek...

 

Jak probíhá online výuka v Integrálu?

Vážení rodiče, milí žáci!

Děkujeme vám za vaši pracovitost a nasazení při úkolech v rámci výuky na dálku. Je to pro nás všechny nestandardní situace, a proto bychom na základě nových zkušeností a zpráv od vás, některé věci rádi upřesnili.

Celý článek...

 

Dotazník pro rodiče - prosíme vás o vyplnění

Vážení rodiče,

je to již dva týdny, kdy byly na základě rozhodnutí vlády uzavřeny všechny školy. Díky tomu probíhá výuka v distanční podobě za nezbytné aktivní účasti právě Vás. Leží na Vás konkrétní práce s Vaším dítětem, které často určitě nemůže nebo nechce pochopit, co je to za prázdniny, když má doma pracovat a odevzdávat úkoly "na dálku". Velmi si vážíme toho, s jakým nasazením zvládáte svůj nynější nelehký úděl za situace plnění svých běžných pracovních povinností. Moc děkujeme.

Zajímá nás proto, do jaké míry jsou pro Vás zadání práce od nás učitelů srozumitelná a realizovatelná, příp. u starších dětí kontrolovatelná. Obracím se na Vás proto se žádostí o vyplnění dotazníku na níže uvedeném odkazu. Jeho výsledky jsou pro nás důležité pro další případné změny a úpravy současného nestandardního vyučování.

Od příštího týdne plánujeme pro žáky II. stupně vytvořit kurzy v rozhraní Classroom ve všech naukových předmětech, do kterých budou žáci pozváni jednotlivými vyučujícími. Následně se chystáme v některých předmětech i k videosetkáním, tj. on-line výuce.

S díky a přáním hodně zdraví a energie do dní příštích
Alice Běhounková

DOTAZNÍK ZDE: https://forms.gle/L5oogCcHBFkq7StM9

 

Informace o COVID19 pro rodiče a děti

Informace o COVID19 pro rodiče a děti (PDF - ke stažení)