• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

BLESKOVÝ SBĚR V DOBĚ CORONAVIROVÉ

OD 16. DO 23. BŘEZNA 2020 BYLA NAPLÁNOVÁNA III. ETAPA BLESKOVÉHO SBĚRU, JAK TO HLÁSAL PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH I PANEL V PŘÍZEMÍ. NAKONEC BYLO VŠE JINAK. TÝDEN PŘED TÍM BYLY ČESKÉ ŠKOLY UZAVŘENY NA PŘEDEM NEZNÁMO DLOUHOU DOBU. TÝDNY PLYNULY, NAŠI SBĚRAČI SE UČILI NA DÁLKU A SEM TAM SE VIDĚLI PŘI VIDEOKONFERENCÍCH. A PAK PŘIŠEL 25. KVĚTEN A DĚTI Z I. STUPNĚ SE MOHLY ZA PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK VRÁTIT DO ŠKOLY. PROTOŽE JICH ALE NEBYLO MNOHO, VYTVOŘILI JSME Z NICH JEN TŘI DĚTSKÉ SKUPINY, KDY JEN PRVŇÁČCI NEBYLI SPOJENI S JINOU TŘÍDOU.

ČAS SE KRÁTIL A S NÍM I NE/MOŽNOST OVLIVNIT NAŠE UMÍSTĚNÍ V 9. ROČNÍKU SBĚROVÉ SOUTĚŽE PRAŽSKÝCH SLUŽEB, VE KTERÉ JSME V BŘEZNU BYLI PRVNÍ. VĚDĚLI JSME, ŽE KONKURENČNÍ ŠKOLY POŘÁDAJÍ ODVOZ STARÉHO PAPÍRU, A TAK JSME SE O TO POKUSILI TAKÉ. DO NĚHO SE ZAPOJILO KROMĚ 11 DĚTÍ, KTERÉ ŠKOLU NAVŠTĚVOVALY, I 7 ŽÁKŮ Z II. STUPNĚ. NÁSKOK KOLOVRATSKÉ ŠKOLY JSME SICE NEZVRÁTILI, ALE UPEVNILI SI ZASLOUŽENÉ 2. MÍSTO A S NÍM I ODMĚNU 12000,-KČ. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK POMÁHALI.

Alice Běhounková

Celý článek...

 

Online třídní schůzky 10.6.2020 17:00

Vážení rodiče,

zveme Vás na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již

ve středu 10. 6. 2020 od 17:00 hodin

v netradiční online podobě.

Kromě jistě důležitých informací o pravidlech závěrečného hodnocení za školní rok 2019/2020 se dozvíte i podrobné pokyny k organizaci závěru školního roku. Důležitým bodem programu bude volba povinně volitelných předmětů u žáků II. stupně a plánované udělení posledních dnů ředitelského volna, ke kterým je nutné Vaše vyjádření.

Na společné setkání se připojíte přes odkaz, který Vám poskytne třídní učitelka. Pro přihlášení doporučujeme zvolit školní účet svého dítěte nebo můžete použít jakýkoli gmail účet. Pak je ale třeba vyčkat pozvání od administrátora schůzky. Pro klidný a hladký průběh jednání prosíme, abyste měli možnost vypnutí mikrofonu a příp. i kamery. Děkujeme.

Schůzka Rady rodičů se pro tentokrát odkládá na září, kdy doufáme, že vše bude fungovat již v obvyklém režimu.

Těšíme se na naše poslední setkání s Vámi před letními prázdninami a přejeme Vám příjemně a ve zdraví strávenou dovolenou.

 

Informace pro rodiče žáků II. stupně, kteří nastoupí do SoZŠ Integrál ke dni 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda 30. 4. 2020 schválila usnesení, podle kterého bude od 8. 6. možná osobní přítomnost ve školách i žáků II. stupně, a to za účelem individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazujícího na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Níže naleznete konkrétní informace o organizaci této specifické výuky na naší škole.

Celý článek...

 

Provoz ZŠ Integrál do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

zde naleznete dokument vydaný MŠMT 2. 5. 2020 "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020”.

Z tohoto dokumentu vycházíme při zpracování specifických podmínek na naší škole. Více v článku.

Celý článek...

 

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

(zpracováno dle metodiky MŠMT k Vyhlášce č. 211/2020)

Celý článek...

 

Ředitelský občasník

Vážení rodiče, milí žáci,

ani k dnešnímu dni se na nouzovém stavu nic nemění. Školní budovy zůstávají nadále pro žáky uzavřeny i dle Usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020. Výuka je proto stále realizována ve všech naukových předmětech distančním způsobem podle pokynů vyučujících.

Celý článek...